Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

08/01/2005

                                                   MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP CỦA BỘ SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

                                                                               **************************

                                                                                                               Kỹ sư đặt ra bộ máy : Lê Ngọc Sáng
 

Qui tŕnh sản xuất nước sạch là một qui tŕnh liên tục ( processus continu) chứ không phải từng mẻ ( processus batch), rất thuận tiện cho việc vận hành.Bộ sản xuất gồm chủ yếu ba máy bơm, một bồn lắng và các chi tiết đường ống nối liền các bộ phận chính đó với nhau.

Đầu vào.

Đầu vào là một máy bơm ch́m đặt ở đáy ao ( hay sông, rạch, hay một nguồn nước ngọt ) , gọi là bơm nuôi ( pompe d’alimentation), hút nước để xử lư đưa vào đường ống dẫn đến điểm HN01. Bơm nuôi có công suất cỡ 14 m3/giờ.

Tiêm hóa chất số 1.

điểm HN01 đặt một máy bơm liều lượng ( pompe doseuse) . Hóa chất số 1 đă được pha sẵn và được trữ trong b́nh bên cạnh máy bơm . Hóa chất số 1 cótác dụng làm đọng tụ ( coaguler) chất bẩn chứa trong nước. Máy bơm liều lượng số 1 hút hóa chất số 1 từ b́nh chứa và tiêm qua ống dẫn ở điểm HN01, đưa vào ḍng nước một liều lượng định trước hóa chất số 1.

Tiêm hóa chất số 2.

Nước có chất bẩn đă đọng tụ chảy trong đường ống về điểm HN02. Ở điểm  này đặt máy bơm liều lượng số 2 ; bên cạnh máy bơm là b́nh trữ hóa chất số 2 đă được pha sẵn. Hóa chất số 2 có tác dụng làm kết bông ( floconner) những chất bẩn đă đọng tụ. Máy bơm liều lượng số 2 hút hóa chất số 2 từ b́nh chứa và tiêm qua ống dẫn ở điểm HN02, đưa vào ḍng nước một liều lượng định trước hóa chất số 2  Ḍng nước có hầu hết chất bẩn đă kết bông chảy trong đường ống và được đưa về đỉnh bồn lắng.

Bồn lắng.

Bồn lắng dược thiết kế qua sử dụng một phần mềm chuyên dụng. H́nh thể, kích thước, tấm chắn ḍng nước chảy ( déflecteur) … dược tính tóan tối ưu đảm bảo chất bẩn kết bông ch́m nhanh xuống đáy bồn lắng. Nước sạch, đă loại trừ chất bẩn, nằm ở phần trên bồn lắng, và có thể được rút liên tục nhờ trọng lượng qua ống dẫn đặt ở phần trên của bồn lắng. Mặt nước bên trên của bồn lắng được trang bị bổ sung để xử lư một ít chất bẩn kết bông nổi trên mặt bồn. C̣n chất bẩn ( cặn) ch́m dưới đáy bồn lắng được rút hoặc liên tục , hoặc từnglúc và qua ống dẫn thải xuống khoảng đất gần, không sợ ô nhiễm, v́ các hóa chất 1 và 2 đều gốc là chất sinh học tự nhiên và nhanh chóng tự hủy.

Có thể thêm bồn chứa.

Bộ sản xuất nước sạch giới hạn ở điểm rút nước sạch qua ống dẫn đặt phía trên bồn lắng.Tùy hoàn cảnh và đặc điểm sử dụng từng nơi ( giờ cao điểm …), người sử  dụng co thể có nhu cầu xây thêm bồn trữ nước sạch ( ví dụ 20 m 3) để điều ḥa lưu lượng sử dụng. Điều này thuộc quyền quyết định và chịu thêm đầu tư của người sử dụng.