Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam            

 

                                                           

                                               Lễ kư kết Hiệp Ước Cộng Tác giưă AideV

                                   và Câu Lạc Bộ Khoa Học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

                   
                                  

Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2006 đă có môt buổi lễ kư kết hiệp ước cộng tác giữa hội AideV và Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ chí Minh, tại trụ sở cuả hội này. Hiệp ước được thảo bằng tiếng Việttiếng Pháp. Ngoài TS Trần Hà Anh, trưởng Ban điều hành lâm thời cuả Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ chí Minh, là người kư hiệp ước , người ta cũng nhận thấy có sự hiện diện cuả Ông  Huỳnh Chớn Trung, chủ tịch Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài và một số nhà báo. Nhờ các nhà báo này, tin tức vè việc kư kết hiệp ước đă được đưa lên mạng ngay ngày hôm sau 20/10.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=168089&ChannelID=312

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/doisongnvx/hdvktrongnuoc/2006/10/624538/