Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

                                                         

                                                                                                                  

                                                TƯỜNG TR̀NH HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM

                                                                THÁNG 11 NĂM 2008

                                                                  ( Đỗ đăng Giu viết )

                                                                                                                               

 

T́nh cờ cùng một lúc các anh Michel Hồ Tá Khanh, Phó đức Dung và tôi đều có mặt ở TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian
một tuần lễ từ 14 tới 20 tháng 11. Lợi dụng dịp này, chúng tôi cùng nhau đă có một vài hoạt động trong khuôn khổ cuả AideV :

    1. Khánh thành cầu Đầm Dơi, Cà Mâu , do hội AideV hỗ trợ xây dựng. Chúng tôi đă khởi hành ra đi từ TP HCM sáng sớm ngày
15/11 , cùng với anh Nguyễn Văn Công, chủ tịch cuả Nhóm xây cầu VK. Sau một hành tŕnh dài hơn mười tiếng đồng hồ, chúng
tôi đă tới chỗ hẹn và thấy hâu như cả dân cư trong xă đang chờ đợi, với rất nhiều học sinh, các phụ huynh cùnh một số bô lăo,
tổng cộng có trên trăm người. Cái câu đă được sơn lại mới toanh. V́ tới muộn, lễ khánh thành đă được bắt đâu ngay với những
việc giới thiệu quan khách và diễn văn. Sau buổi lễ, chúng tơi đă được một gia đ́nh trong xă mời ăn cơm tôi. V́ vậy, măi tới quá
10 giờ tối chúng tôi mới khách sạn để nghỉ qua đêm. Sau đây là vài tấm ảnh cuả buổi lễ.

 

  
 

 

    

  


    2. Thăm Đại học Cần Thơ. Trên đường đi về từ Cà Mâu, chúng tôi đă dừng lại Cần Thơ để làm việc với Đại Học ở đây, với mục đích
để nối lại dây liên lạc cộng tác sau thay đổi cấp lănh đạo cuả trường. Viện trưởng mới, Nguyễn Anh Tuấn, tuy không có mặt v́ bận
công chuyện đi xa, nhưng đă lo chu đáo cho việc đón tiếp chúng tôi bởi các khoa trưởng các khoa có liên hệ cộng tác với AideV.
V́ vậy, tuy rằng buổi họp ban đâu có được định vào 15 giờ chiều ngày chủ nhật 16/11 và dù rằng chúng tôi đă tới sớm hơn dự tính
vào lúc 11 giờ sáng, một đội ngũ gồm có Phó Viện Trưởng, anh Lê Quang Trí cùng ba khoa trưởng các Khoa Công Nghệ, Môi Trường
và Sinh Học đă tới sẵn đó để đón tiếp chúng tôi. Trong buổi họp , các lănh đạo này đều ngỏ ư muốn là AideV tiếp tục hỗ trợ như trước
đặc biệt là : (i) mời chị Phạm thị Anh Thư cuả AideV tiếp tục các chương tŕnh giảng dậy vể Sinh Học, (́i) hỗ trợ cuả AideV ( kể cả về
phương diện tài chính nếu có thể ) để xây dựng những cầu nhỏ và lớp học cho những vùng hèo lánh và (́ii) hỗ trợ cho khoa Môi
Trường và Năng Lượng Tái Tạo cuả Đại, nhất là về năng lượng mặt trời. Phiá Đại Học sẽ thảo bản ghi nhớ cuả buổi họp và sẽ sớm
gứi cho AideV. Ngoài ra, v́ có sự hiện diện cuả anh Công cuả Nhóm xây cầu VK, cũng có ư kiến đưa ra là ĐH CT sẽ tổ chức một buổi
hội thảo tụ tập các nhóm có hoạt động xây cầu để chía sẻ kinh nghiệm với nhau. Sau buổi họp chúng tôi đă được mời ở lại dùng bưă
cơm trưa do nhà bếp làm tại chỗ. Bưă cơm thật ngon, mặc dù chúng tôi đến sớm không đúng hẹn. Dưới đây là h́nh cuả những người
có mặt ở buổi họp.
 

                                                     


 

3. Thăm Vĩnh Long.  Sau buổi họp với Cần Thơ, chúng tôi đi thẳng tới Vĩng Long và qua đêm tại đó. Sáng ngày hôm sau,
chúng tôi có hẹn với Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩng Long. Bà hiệu trưởng Bé Hai vắng mặt và được thay thế bời hai
bà phụ tá. Trong buổi họp cũng có vài cựu sinh viên tới dự. Buổi họp bàn về hai vấn đề : (i) vấn đề tiếp tục chương tŕnh
cho sinh viên vay và (́i) vấn đề thành lập một pḥng liên lạc với các cựu sinh viên.


 

                                                        


    4. Buổi nói chuyện với Bà Tôn Nữ Thị Ninh, người khởi đầu dự án Đại Học TRÍ VIỆT. Cả ba anh em chúng tôi đă được
bà Ninh tiếp ở trụ sở mới cuả dự án ở tầng 5 một biệt thự trên đường Nguyễn Tị Minh Khai. Bà Ninh đă cho chúng tôi biết về
tiến triển cuả dự án trong đó có hai thay đổi quan trọng so với những ǵ mà Bà Ninh đă cho chúng ta biết hai năm trứớc đây khi
tới nói chuyện với chúng ta ở hội quán :
    a. Chi tiêu cho dự án, trước đây tính vào khoảng 50 triệu US$, bây giờ được tăng lên thành 182 triệu. Số tiền này sẽ từ đâu
ra th́ không rơ, nhưng có thể phỏng đoán là có nguồn gốc Mỹ;
    b. Ngôn ngữ dùng trong trường sẽ hoàn toàn là tiếng Anh. Đó là một thay đổi rất lớn so với ǵ bà Ninh đă cho  chúng ta biết
khi trước, theo đó ngôn ngữ chính sẽ là Việt ngữ trừ khi có giáo sư ngoại quốc về dậy, sẽ dũng tiếng Anh.