Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

 

Chiều ngày 26/10/2009, ba đại diện cuả AideV, Đỗ đăng Giu, Nguyễn Quang Tiến và Phó đức Dung, đă tới CRESI ( Centre
de Resources Essonnien de la Solidarité Internationale ) 25 rue Hoche, 91260 Juvisy-sur-Orge, để có một cuộc hội thảo với mục
đích để t́m hiểu về phương cách hỗ trợ tài chính cuả trung tâm cho những đề án cộng tác quốc tế. Chúng tôi đă được tiếp bởi
ông Djamel Adila, người có nhiệm vụ điều phối các nguồn nhân lực.
Trung tâm CRESI là một bộ phận phụ thuộc cuả Hội Đồng Vùng Essonne. Trung tâm đă được thành lập cách đây khoảng 10 năm
với mục đích là để tập trung những chương tŕnh để giúp cho làm những ai muốn làm bằng cách theo rơi có hệ thống, bằng hỗ
trợ tài chính, tổ chức những buổi hôi thảo và gửi tài liệu. Dưới đây là một bản giới thiệu đầu đủ trung tâm này ( tiếng Pháp ).
Trong một bầu không khí thoải mái và hữu nghị, ông Adila đă tŕnh bầy cho chúng tôi những hoạt động cuả CRESI. Chúng tôi
đă rất ngạc nhiên được biết là trong số khoảng 600 hội đoàn đă có những liên hệ với trung tâm chỉ có 3 hội đoàn Việt nam
( với AideV là 4 ). Ông ấy cũng chỉ dẫn cho chúng tôi những phương thức làm hồ sơ xin trợ cấp tài chính.
Về phần AideV, chúng tôi cũng đă tŕnh bầy những hoạt động cuả hội. Đặc biệt, chúng tôi đă nói về hai dự án đang cần có
hỗ trợ tài chính : máy điện gió và máy lọc nước. Đó chính là những vấn đề mà Hội Đồng Vùng cho là có ưu tiên.