Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

                                            HỖ TRỢ CUẢ BỘ NGOẠI GIAO PHÁP

 

Đơn xin trợ cấp cuả hội viên AIDEV Phạm thị Anh Thư tại cơ quan FORIM ( thuộc Bộ Ngoại Giao Pháp ) để nghiên cứu về một phương pháp khử kim loại nặng trong đất bằng cách trông cây đă đươc chấp thuận. Bộ Ngoại Giao Pháp sẽ trợ cấp một ngân khoản là 10.000€ cho năm 2007 ủng hộ dự án này.