Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

                                                         

 

                                                                HỢP TÁC AIDEV- TRÍ VIỆT

 

Trong một buổi gặp gỡ với Phó Đức Dung và Đỗ Đăng Giu ở Hà Nội, bà Tôn Nữ Thị Ninh đă ngỏ ư muốn có một hợp đồng cộng tác giữa AideV và nhóm thành lập đại học Trí Việt mà bà là người đứng đầu. Hơp đồng cộng tác sẽ tương tự như hợp đồng mà AideV đă kư với Câu Lạc Bộ Khoa Học Kỹ Thuật cuả TP HCM, trong đó AideV hưá sẽ giúp ĐH Trí Việt bằng cách đem lại những hiểu biết cuả Hội về kỹ thuật, giáo dục và có thể giúp cấp học bổng hoặc cho vay cho sinh viên cuả ĐH sau này.