Hội Quốc Tế Pht Triển Gio Dục ở Việt Nam

 

                                                                   AIDEV hỗ trợ xy cầu ở C Mu

 

Dn chng trong cc lng ngho ở cc vng su v xa thnh phố trn đồng bằng sng Cửu Long miền Nam Việt Nam chỉ c thể di chuyển qua sng ngi hoặc bằng thuyền nhỏ mỏng manh v cũ kỹ hoặc bằng   cầu khỉ   ( cầu lm bằng hai thn tre ). Sự đi lại của dn chng gặp nhiều kh khăn v nguy hiểm, nhất l với cc b lo gi yếu v cc trẻ em học sinh với sch vở nặng chĩu trn vai .

Để gip đỡ dn chng của một lng ny, AIDEV tham gia vo chương trnh  xy cầu  của nhm Việt Kiều.

AIDEV tặng cho dn ấp Tn Ha, x Tn Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh C Mu một cy cầu bằng b tng cốt sắt. Trị gi xy cất cầu chừng 3000 .

Ấp Tn Ha đ lm đơn xin nhm VK, được nhm VK điều tra tại chỗ v sau khi khảo xt sự cần thiết thực sự của dn chng thiết lập dự n khả thi xy cầu ( một dự n thiết kế xy cầu được thnh lập sau khi đ thăm d địa chất nơi xy cầu ) v dự n kinh ph xy cất cầu dược thiết kế đ đề nghị đề n với hội AIDEV.

Một thnh vin của hội AIDEV, anh Michel Hồ t Khanh, một chuyn vin thủy điện,  trong dịp về VN cng tc từ thng 7 đến thng 10-2006 đ c dịp cộng tc với nhm VK về phương diện kỹ thuật trn đề n xy cầu C Mu. Cầu C Mu sẽ bắt đầu xy dựng vo thng 11-2006 v sẽ kết thc vo koảng thng ging 2007.

Ảnh số 1 : học sinh đứng trước trường học Long Ho

Ảnh số 2 : học sinh qua sng bằng thuyền