Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

 

Chiều thứ bẩy 10/02/2207 đă có một buổi họp cuả AideV tại trụ sở cuả Hội, 2 Villa Pierre Loti, L'Hay-les-Roses. Có mặt tại buổi họp có 8 thành viên cuả Hội : Anh Thư, Hiệt, Michel Hồ tá Khanh, Tiến, Dung, Chantal, Giu, Mười và một khách Lâm minh Chiếu.

Sau khi hội trưởng Đỗ đăng Giu tóm tắt những hoạt động cuả Hội trong năm qua, buổi họp đă được hướng về hai vấn đề chính lư do cuả buổi họp :

    - việc mở rộng AideV
    - việc gây quỹ cho các hoạt động cuả Hội.

Tất cả các thành viên đă đưa ra những đề nghị xây dựng. Môi người đă đồng ư sẽ hoạt động, hoặc với tính cách cá nhân hoặc bằng những tổ chức tập thể, để giới thiệu Hội với các bạn bè và với kiều bào.