Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

 

 

DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC KỸ THUÂT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Hội AIDEV đă nhận được đề nghị cộng tác cuả Trần Hà Anh, chủ tịch Văn pḥng tạm thời cuả Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ chí Minh. Trong thời gian tham quan ở Pháp,trong tháng 9, 2006, T.H. Anh đă có nhừng buổi đàm thoại với một vài hội viên cuả AIDEV, nhât là với ĐỖ Đăng Giu và NGUYỄN Huy Hiệt, về bản dự thảo cộng tác mà T.H. Anh đă soạn trước. Trong buổi họp cuả AIDEV ngày 17/09/2006, bản dự thảo này đă được đem ra bàn căi và các hội viên đă đồng ư chấp nhận bản thảo đó làm hiệp ước cộng tác, sau khi đươc sửa đổi và bồi chỉnh đôi phần. Hiệp ước có thể sẽ được kư kết trong chuyến về Viêt Nam cuả Đỗ Đăng Giu cuối tháng 10-2006 sắp tới.