Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

 

 

                                                                    Chương tŕnh số 4

 

Đề tài :

Vật lư hạt nhân và phương pháp vi phân tích .

Phụ trách giảng dậy : Đ̣an thu Phong : Giám đốc nghiên cứu – Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp .

Mục tiêu :

Xử dụng các nguồn phóng xạ dễ di chuyển trong lănh vực vi phân tích . Khả năng xây dựng dự án trung tâm vi phân tích nguyên tố .

Nội dung :

Những khái niệm Vật Lư Hạt Nhân cần thiết trong lănh vực vi phân tích .

Tác động qua lại giữa bức xạ và vật chất .

. Nguồn phóng xạ . 

. Phương pháp hoạt hóa .

. Hiện tượng huỳnh quang .

. Những lănh vực ứng dụng :

Y dược , thực phẩm , nông nghiệp ,môi trường , địa chất , khảo cổ , công nghiệp ( sắt, thép, xi-măng, dầu khí ).

Khả năng phối hợp của chương tŕnh :

Mô-đun điện tử nhanh và các mặt phân giới với vi điện toán ; xử lư tín hiệu .

Đối tượng : cử nhân, kỹ sư , cán bộ giảng dạy nghiên cứu gia và kỹ nghệ gia .

Thời hạn : 9 tiếng trong 3 ngày .

Thời điểm : cùng bàn định

Ngôn ngữ làm việc : tiếng Việt