Hội Quốc Tế Phát Triển Giáo Dục ở Việt Nam

                                                      2 Villa Pierre Loti, 94240 L'Hay-Les-Roses
                                         Tél./ Fax : 33 (0)1 4973 0119, Mél. :
bureau@aidev-web.net

                                                                 

                                                                          Chủ tịch : Nguyễn Huy Hiệt                                                                                                                                                                        

                                                           Phó chủ tịch: Bà PHẠM Thị Anh Thư, Ô PEDOUSSAUT  Michel              

                                                          Thư kư : Ô HUỲNH Hữu Thanh, Thủ quỹ :Nguyễn Quang Tiến

  

 

                                                                       HỘI VIÊN

 

Gauthier Axel

Trần Hải Châu

Phó Đức Dung                                        Kỹ sư ECP hăng Technip, hưu trí

Vơ thanh Dũng                                       Kỹ sư

Phạm thị Quang Đạo                             Kiểm soát tài chính

Patrick Gaëlle

Trần trọng Giễn                                    Giáo sư danh dự, Memorial University of Newfoundland , Gia Nă Đại.
                                                             Chuyên ngành : Vật lư lư thuyết nguyên tử

Đỗ Đăng Giu                                        Cựu Giám đốc nghiên cứu CNRS, Pháp.
                                                            Chuyên ngành : Vật lư lư thuyết hạt nhân

Nguyễn Huy Hiệt                                  Kỹ sư tham vấn. Chuyên ngành : dầu hoả
                                                            ( Thiết kế điều hành và An toàn hệ thống )

Hellequin Jean-Pierre

Michel Hồ Tá Khanh                            Chuyên viên kỹ thuật thuỷ điện hăng EDF, về hưu.
                                                            Chuyên ngành : đập nước va thuỷ điện
.

Tống Phúc Lai                                     Tham vấn thâm niên. Giám đốc đề án.

Nguyễn Văn Lư                                   Giảng sư tin học, ĐH Paris VI

Đỗ Hữu Mười                                       Kỹ sư chuyên về máy bay, hăng SNECMA, về hưu.

Lâm Thành Mỹ                                    Giáo sư danh dự các đại học. Cựu giám đốc GEMTEX-ENSAIT Roubaix

Pedoussaut Michel                             Giảng sư IUT ĐH Orsay.

Chantal Passaquet                              Giáo sư, Đại học Paris VI

Đoàn Thu Phong                                Cựu Giám đốc nghiên cứu CNRS, Pháp.
                                                           Chuyên ngành : Vật lư thực nghiệm hạt nhân

Nguyễn Thị Phương                           Kỹ sư INSERM, về hưư

Huỳnh Hữu Thanh                              Kỹ sư ONERA, về hưu.
                                                          Chuyên ngành : Cơ khí máy bay và điều hành hệ thống hàng không ( máy bay và trực thăng ).

Nguyễn ngọc Quang                          Kỹ sư, đại diện AideV ở Đức Quốc.

Phạm thị Anh Thư                              Nghiên cứu sư sinh học. Sinh lư học thực vật CNRS

Nguyễn Quang Tiến                           Kỹ sư Technip. Về hưư

Trần Mạnh Tuấn                                Giảng viên nghiên cứu CEN Saclay

Nguyễn Phú Xuân                              Giáo sư, đâi học Anger. Chuyên ngành : Quang học phi tuyến.

Đỗ Thanh Xuân                                 Xă hội học- Văn học.